Prezentacje

Prezentacje 2020-06-25

Opracowanie koncepcji projektowych - zrób to dobrze

Na co zwrócić uwagę i jak dobrze przygotować się do realizacji projektu inwestycyjnego? Materiał Ekspercki Najda Consulting.

Koncepcja projektowa przygotowana przez firmę Najda Consulting sp. z o.o. s.k. przebudowy ośrodka wczasowego „Gród Piastów” w Dźwirzynie /fot.: mat. Najda Consulting / Koncepcja projektowa przygotowana przez firmę Najda Consulting sp. z o.o. s.k. przebudowy ośrodka wczasowego „Gród Piastów” w Dźwirzynie /fot.: mat. Najda Consulting /

Czym jest koncepcja projektowa?

Koncepcja projektowa jest wstępną fazą prac projektowych. W przypadku, kiedy dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest elementem niezbędnym przy sporządzaniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przy wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury o odstępstwo od Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Koncepcja projektowa powinna stanowić podstawę do sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego w celu przeprowadzenia postępowania publicznego w procedurze „zaprojektuj i zbuduj” wg wymagań ustawy Prawo zamówieniach publicznych.

Nie jest definiowana w obwiązujących przepisach, ale jej zadaniem jest stworzenie obrazu inwestycji i planowanych prac, i jako taka powinna być określana.

Co powinna obejmować koncepcja projektowa?

Koncepcja projektowa obejmuje zazwyczaj: wizualizacje budynku, podstawowe rzuty kondygnacji, przekroje oraz zestawienie podstawowych danych technicznych, oraz definiuje podstawowe parametry budynku. Może zawierać analizę otoczenia działki i jej lokalizacji, analizę możliwości przyłączenia działki i obiektu do mediów zewnętrznych, analizę stron świata, widoków oraz pochylenia działki. Jest pierwszym opracowaniem, na podstawie którego można rozpocząć optymalizację kosztów robót budowlanych, uwzględniając dopasowanie parametrów technicznych budowy, zastosowanych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych do charakteru budynku, przeznaczenia, rzeczywistych potrzeb inwestora itp.

Podsumowując – koncepcja projektowa jest to wstępne opracowanie na temat planowanej inwestycji, na podstawie której przygotowuje się już projekty będące załącznikami do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Stanowi ona podstawę do dalszych prac projektowych w fazie projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz podstawę do opracowań ekonomicznych szacowania nakładów inwestycyjnych i innych opracowań biznesowych w tym biznesplanów. Określa również krytyczne elementy inwestycji (techniczne i formalno- prawne), co pozwala podjąć najważniejsze decyzje inwestycyjne.

Koncepcja projektowa wraz ze wstępną wyceną kosztów może również  posłużyć jako materiał niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.
 
Poniżej przykładowe realizacje koncepcji projektowych przez Najda Consulting sp. z o.o. sp.k.:


Koncepcja projektowa przygotowana przez firmę Najda Consulting sp. z o.o. s.k. zagospodarowania zejścia na plażę w Wisełce (gmina Wolin).


Koncepcja projektowa przygotowana przez firmę Najda Consulting sp. z o.o. s.k. zagospodarowania zejścia na plażę w Świętouściu (gmina Wolin).

Więcej o tej inwestycji: Nowatorskie koncepcje architektoniczne modernizacji zejść na plażę w Świętouściu i Wisełce
Koncepcja projektowa przygotowana przez firmę Najda Consulting sp. z o.o. s.k. zagospodarowania obszaru plaży miejskiej wraz z terenami przyległymi w Wolinie


Koncepcja projektowa przygotowana przez firmę Najda Consulting sp. z o.o. s.k. zagospodarowania obszaru plaży miejskiej wraz z terenami przyległymi w Wolinie

Więcej o tej inwestycji: Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie
Koncepcja projektowa przebudowy ośrodka wczasowego „Gród Piastów” w Dźwirzynie przygotowana przez przez iDS sp. z o.o.


Koncepcja projektowa przebudowy ośrodka wczasowego „Gród Piastów” w Dźwirzynie przygotowana przez przez iDS sp. z o.o.

Więcej o tej inwestycji: Unikatowy obiekt hotelowo – apartamentowy w Dźwirzynie

 

Najda Consulting
Cukrowa Office
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/23
71- 004 Szczecin
tel.: 91 432 01 60
office@najdaconsulting.pl

www.najdaconsulting.pl
#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój


artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-06-25 13:10
Wszystkich rekordów:

Społeczność