Prezentacje

Prezentacje 2020-09-25

Kongres Klastrów Polskich w Szczecinie

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” ze Szczecina oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie z Warszawy wspólnie ustaliły, że tegoroczny Kongres Klastrów Polskich odbędzie się 9-10 listopada w Szczecinie.

Organizowane w hotelu Dana wydarzenie będzie miało ze względów epidemiologicznych charakter hybrydowy. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone zostały wszystkie klastry z całej Polski (w tym klastry kluczowe) oraz zaprzyjaźnione klastry europejskie. Wydarzenie to będzie miało dużą rangę gdyż będzie się odbywało pod patronatami kilku marszałków województw w tym m.in. zachodniopomorskiego czy śląskiego i małopolskiego oraz lubuskiego (wypada dodać, że to marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz jest obecnie przewodniczącym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i aktywnie włączył się do współudziału w tym wydarzeniu). To dla regionu nie lada promocja i prestiż, gdyż poprzednie edycje odbywały się w Warszawie w gmachu Sejmu RP. Na Kongres zostali zaproszeni ministrowie rządu RP, m.in. z Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE czy też komisarze UE zajmujący się polityką klastrową w samej komisji.

– To wielkie wydarzenie dla naszego klastra oraz firm w nim skupionych. Dzięki naszym zabiegom oraz kontaktom tę ogólnopolską imprezę udało się nam przenieść do Szczecina, aby zaprezentować przyjezdnym (niektórzy przyjadą do nas po raz pierwszy) nasz region zachodniopomorski oraz piękne miasto Szczecin. To będzie wydarzenie, które może pokazać, że tutaj też warto inwestować i nawiązywać współpracę biznesową (bo jest ku temu klimat), a jednocześnie wspaniale odpoczywać – mówi Jacek Drożdżal, prezes zarządu Klastra Zielona Chemia.Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma bowiem skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami. Rozmowy poświęcone będą również europejskiej, krajowej i regionalnej polityce rozwoju gospodarczego oraz możliwości wsparcia konkurencyjności firm, a przez to regionów, w których działają, przy pomocy ogromnych, nowych środków unijnych. Koniec 2020 roku to nie tylko ostatni rok siedmioletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również rok poprzedzający nową perspektywę. Przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia. Jest to więc doskonały moment do wymiany wypracowanych już często pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach (a jest ich w Unii Europejskiej ponad 123 tys. zatrudniających 19 proc. pracowników UE) okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego. Rok 2020 zapisze się także jako czas bezprecedensowego światowego kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Wszyscy uczestnicy życia społecznego i gospodarczego doświadczyli negatywnych konsekwencji, ale także w różny sposób walczyli z samą epidemią, dziś natomiast są zainteresowani w odbudowie gospodarki. Komisja Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu 750 mld euro w pomoc w odbudowie gospodarek krajów Unii Europejskiej. Ustanowiony program Next Generation EU zakłada nie tylko ogromne fundusze wspierające rozwój, ale także nowe podejście oparte o „ekosystemy gospodarcze” łączące sektory przemysłu i usług w oparciu o wspólne łańcuchy wartości. Nowe podejście ma uczynić europejskie firmy nie tylko bardziej konkurencyjnymi, ale także bardziej niezależnymi od światowych dostawców. Dla krajów wschodu Unii Europejskiej, a szczególnie dla tak dużej gospodarki jak Polska, stanowi to dodatkową szansę rozwoju.

Na początku 2020 roku powstał Europejski Związek Klastrów (European Clusters Alliance), w którym Polska ma swój poważny udział. European Clusters Alliance koordynował działania pomocowe dla kilkunastu krajów UE, a następnie włączył się w dialog o naprawie gospodarki unijnej.

Efektem tego było spotkanie kierownictwa związku z komisarzem UE Thierrym Bretonem, podczas którego potwierdzono znaczny wzrost znaczenia klastrów w polityce rozwoju UE w latach 2021-2027 i programie Next Generation.

Organizatorzy zapraszają do udziału w kongresie, choć ze względów epidemicznych liczba miejsc będzie ograniczona. Całość będzie można oglądać za pomocą streamingu on-line na stronach zielonachemia.eu i klastrypolskie.pl.

Patronat medialny nad imprezą objęły m.in. redakcje „Świata Biznesu” oraz portalu Szczecinbiznes.pl.

 

 

artykuł promocyjny

 

 

aktualizowano: 2020-09-26 08:38
Wszystkich rekordów:

Społeczność