Dom Gospodarki

Dom Gospodarki 2018-03-14

O żegludze śródlądowej na granicy

W marcowym spotkaniu Kręgu Gospodarczego uczestniczyli specjaliści z tej dziedziny z Polski i Niemiec.

Piotr Durajczyk (Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie), Bartłomiej Sochański, konsul honorowy RFN w Szczecinie, Torsten Haasch (IHK Neubrandenburg), Beatrice Richter (IHK Ostbrandenburg) /fot.: Dom Gospodarki / Piotr Durajczyk (Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie), Bartłomiej Sochański, konsul honorowy RFN w Szczecinie, Torsten Haasch (IHK Neubrandenburg), Beatrice Richter (IHK Ostbrandenburg) /fot.: Dom Gospodarki /

Założenia do strategii rozwoju dróg wodnych śródlądowych w Polsce przedstawił Piotr Durajczyk, p.o. Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

W perspektywie krótkoterminowej główne obszary działań w tym zakresie obejmują m.in. aktualizację krajowych dokumentów strategicznych w kontekście zapisów międzynarodowych. W prezentacji przedstawionej podczas Kręgu Gospodarczego zorganizowanego w hotelu Radisson BLU w Szczecinie była tez mowa o dokończeniu budowy stopnia wodnego w Malczycach i budowie dwóch kolejnych stopni wodnych w Lubiążu i Ścinawie oraz modernizacji zabudowy regulacyjnej w miejscach najbardziej limitujących możliwości żeglugi. W prezentacji ujęto także przebudowę polegającą na podniesieniu zwodzonego mostu kolejowego na Regalicy, który ogranicza, a czasami uniemożliwia dostęp statkom śródlądowym do portów ujścia Odry.

Piotr Durajczyk przedstawił też stan wdrażania rzecznego systemu informacyjnego RIS. W Polsce obowiązkiem jego wdrożenia objęto część dróg wodnych dolnego odcinka rzeki Odry od miejscowości Ognica do Szczecina, sklasyfikowanych, jako drogi wodne klasy Vb. Łączna długość tych dróg wodnych wynosi 97,6 km. System


Piotr Durajczyk, p.o. Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. / fot. Dom Gospodarki

Projekt EMMA zaprezentowała z kolei Beatrice Richter, menedżer z IHK Ostbrandenburg. Projekt związany jest on ze znaczeniem Odry dla żeglugi śródlądowej. Finansowana z programu Interreg EMMA, czyli "Enhancing freight Mobility and logistics in the Baltic Sea Region by stregthening inland waterway and river sea transport and proMoting new internAtional shipping services“ ma na celu usuwanie barier i ułatiwanie rozwoju  żeglugi śródlądowej i rzecznej w rejonie krajów nadbałtyckich.

Projekt jest okazją do wielu spotkań integrujących i ułatwiających wymianę informacji przez środowiska gospodarcze i naukowe oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z krajów położonych wokół Bałtyku.
 Polsko-Niemiecki Krąg Gospodarczy to cykliczne spotkania przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli organizacji okołobiznesowych z obu krajów. Organizują je Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) Neubrandenburg oraz Dom Gospodarki w Szczecinie.

SG

aktualizowano: 2018-04-13 06:56
Wszystkich rekordów: